Görevlerimiz

1. Türkiye'de mevcut şap virusu tiplerine karşı aşı hazırlanması ve teşkilata sevk etmek,
 
2. Ülkeye girebilecek diğer tiplere karşı belirli periyotlarda aşı hazırlayarak stoklarda muhafaza etmek,
 
3. Ülke genelinde şap hastalığından şüpheli hayvanlardan alınarak enstitüye gönderilen marazi maddelerin şap virusu yönünden laboratuar teşhislerini yapmak,
 
4. Şap hastalığı konusunda epidemiyolojik çalışmalar yapmak,
 
5. Şap virusu, hücre ve virus üretimi, kalitenin ve kantitenin artırılması konularında araştırmalar yapmak,
 
6. Hizmet içi eğitimler ile il teşkilatındaki kamu ve özel veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyenleri ve çiftçileri şap hastalığı konusunda bilgilendirmek,
 
7. Gerektiğinde diğer viral aşıların üretimine karşı destek hizmetler vermek.

''