Hücre Kültür Koleksiyonu

Şap Enstitüsü Hücre Bankası içinde yer alan Hücre kültürü koleksiyonu (HÜKÜK), 1980 yılında Şap Enstitüsü’nün araştırma, kontrol ve üretim ünitelerinin ihtiyacı olan BHK ve IBRS-2 hücre kültürlerinin karakterizasyon ve stoklama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalarla temelleri atılmıştır.Sonraki yıllarda hücre kültürü çeşitlerini/sayılarını arttırmış ve hücre kültürü karakterizasyonu için gerekli yötemleri geliştirmiştir. 1993 yılında Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu (WFCC)’na 756 kayıt nosu ile kayıt edilmiş, 1995 yılında Avrupa Kültür Koleksiyonları Organizasyonu (ECCO)’na kabul edilmiştir.


HUKUK WDCM756: Culture Collection of Animal Cells, Foot and Mouth Disease Institute-ANKARA


Full name Culture Collection of Animal Cells

Institution Foot and Mouth Disease Institute-ANKARA

ACRONYM HUKUK

REGISTRATION NUMBER 756


HÜKÜK, öncelikle Türkiye'de hücre kültürü ile çalışan, hücre kültürü kullanan araştırmacıların, araştırma ya da teşhis amaçlı çalışmalarında, özellikleri belirlenmiş, sağlıklı hücre kültürlerini sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik olarak HÜKÜK’ün verdiği hizmetler ;

  • Araştırmacıların taleplerine yönelik sıvı azot içerisinde dondurulmuş ya da çeşitli hacimlerdeki hücre kültürü üretme kaplarında üremiş hücre kültürlerini hazırlamak
  • Araştırmacıların diğer kaynaklardan sağladıkları hücre kültürlerini sıvı azot içerisinde uzun süreli saklamak
  • Hücre kültürlerini sterilite (bakteriyel, fungal ve mikoplazmal) ve üreme karakteristikleri(%PTE, ikilenme zamanı) yönünden kontrol etmek

''