Biyogüvenlik Ünitesi

 • GLP’nin(İyi Laboratuvar Uygulamaları) bir parçası olarak tüm laboratuvar çalışmalarının daha güvenli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak
 • cGMP(Güncel İyi İmalat Uygulamaları) kapsamında aşı üretim sürecine ait çalışmaların yürütülmesinde biyogüvenlik ile ilgili prosedürlerin oluşturulmasında görev almak
 • Enstitü içi risk değerlendirme(olası riskler ve sonuçları) sürecine katılarak risklerin yönetimi ile ilgili politika ve tedbirlerin belirlenmesine katkıda bulunmak
 • Biyolojik açıdan zararlı ajanların herhangi bir şekilde ortama saçılımın yok edilmesi veya minimize edilmesi ile personel ve hayvan sağlığının azami ölçüde korunması
 • Enstitü laboratuvarlarının fiziksel koşullarının projelendirilme ve imalatında yer alarak FKS’ye(Fiziksel Korunma Seviyesi 1-2-3) uygun şekilde ve laboratuvar uygulamaları ile dengeli bir şekilde fiziksel güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak. Böylece laboratuvar yönetimin sisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunmak
 • Enstitü personel ve ziyaretçilerin Enstitü hedeflerine katkılarının arttırılması ve yürütülen çalışmaların riske atılmaması için laboratuvar FKS’ye uygun giriş ve çıkış prosedürlerinin oluşturulması. Enstitü içi ve laboratuvar alanları ile ilgili biyogüvenlik eğitimlerinin verilmesi ve sürecin izlenmesi
 • Laboratuvar alanlarına FKS’ye uygun malzeme giriş-çıkış prosedürlerinin oluşturulması ve izlenmesi.
 • Enstitü atık yönetim prosedürlerinin oluşturulması ve izlenmesi
 • Enstitüye gelen ve giden biyolojik ajanların kabul-sevk, depolama ve ambalaj prosedürlerinin oluşturulmasında görev almak
 • Deney Hayvanları Ünitesi’nin biyogüvenlikle ilgili standart çalışma prosedürlerinin oluşturulmasında görev almak
 • Biyogüvenlik açısından yeni teknolojilerin araştırılması ve takip edilmesi

''