Devam eden Projeler

TAGEM PROJELERİ:​​
1- Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı Suşlarının Virus Nötralizasyon Testi İle Belirlenmesi Ve Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL) 
2- Şap Hastalığında Gebe İneklerde Uygulanacak Farklı Aşılama Takviminin Buzağıların Maternal İmmunitesi Üzerine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
3- Şap Aşısı Üretiminde Purifikasyon Prosesi Sonrası Yapısal Olmayan Protein (NSP) Varlığı Ve Düzeyinin İn Vitro Olarak Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
4- Şap Aşılarında, Farklı Konsantrasyonlardaki Antijen Ve Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Berrin Müzeyyen ALPAY) 
5-  Şap Aşılarının Hazırlanmasında BHK21 An 73 Hücresinin Optimum Üreme Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen Miktarının Artırılması (Proje Yürütücüsü: Berrin Müzeyyen ALPAY) 
6- Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu Adjuvant Kullanımı İle Güçlendirilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN) 
7- Endüstriyel Boyutta Şap Aşısı Üretiminde Serumsuz Vasat Kullanımı ( Proje Yürütücüsü: Şükran YILMAZ) 
8- Ektima Aşı Virusunun Koyunlarda Şap Aşısına Karşı Oluşacak İmmunite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Veli GÜLYAZ)
9- Serumsuz Vasat Kullanılarak Üretilen Antijenlerden Şap Aşısının Hazırlanması (Proje Yürütücüsü: Dr. Aydın COŞKUNER) 
10- Şap Aşı Virusu Üretimi Sonrası Kalite Kontrol Testleri İçin Liyofilize Standart İnaktif 146S Virus Partikülü Hazırlanması (Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL) 
11- Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal Kullanılması (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL) 
12- Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak İçin Yeni Ve Yerli    Adjuvant Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Osman KARA) 
13- Formaldehitin Şap Virüsü 146 S Partikülünün Stabilitesine Etkisinin Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Osman KARA) 
14- İnaktif Şap Aşısı İle Attenüe Mavidil Aşısının  Koyunlarda Birlikte Kullanılması (Proje Yürütücüsü: Sevil ARSLAN)
15-  Şap Virusu Liyofilizasyonunda  Farklı Protektanların Kullanılması ve Raf Ömrünün Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Yasemin GÜLTEKİN) 
16- Şap Aşısı Üretiminde Farklı Adjuvant Miktarlarının Sığırlarda Bağışıklık Seviyesine ve Süresine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Osman KARA)
17- Şap-BTV8 Aşılarının Buzağılarda Simultane Uygulanması İle Birbirleri Üzerine Olan Sinerjik Etkinliğin Saptanması Ve Yüksek Potensli Şap Aşısı Uygulaması İle Elde Edilecek Antikorlarla Karşılaştırılması (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL)
18- Şap Virusu Aşı Suşlarının 146 S partiküllerinin Heparin-LAMP Yöntemi ile Miktar Tayini (Proje Yürütücüsü: Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA)


 ENSTİTÜ PROJELERİ:
1- Gebe Sığırlarda Şap ve Eschericia coli Aşılarının Simultane Uygulanmasının Anne ve Buzağılarda Antikor Düzeyine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA)
2- Farklı antijen miktarları kullanılarak yapılan A NEP 84 aşılarıyla aşılanan sığırların A22 Irak virusuyla eprüvasyonu sonucu aşının koruma titrelerinin tespiti (Proje Yürütücüsü: Dr. Neslihan TAŞÇENE)
3- PPR-Çiçek-Mavi Dil Aşıları İle Şap Aşısının Simultane Uygulanmasının Koyunlarda Bağışıklık Üzerine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
4- Şap ve Şarbon Aşılarının Koyunlarda Eşzamanlı Olarak Uygulanmasının Şap Aşısına Karşı Olan Bağışıklığa Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN)
5- Şap ve Şarbon Aşılarının Gebe Sığırlarda Eş Zamanlı Olarak Uygulanmasının Güvenlik ve Etkinlik Yönünden Değerlendirilmesi  (Proje Yürütücüsü: Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN)

 
ULUSLARARASI PROJELER:
1- WestEurasia Roadmap​


''