Teknik Servis

Şap Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki yardımcı hizmet birimlerinden biri olan bu bölüm; Şap hastalığı konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, hastalığın sahadaki seyrini takip etmek ve hastalığa karşı aşı hazırlayarak dağıtımını yapmak konularında görevlendirilmiş ve buna uygun tesis edilmiş olan bu kurumun görevlerini yaparken kullanmak zorunda olduğu aşağıdaki satırlarda özet dökümü verilen, elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik, pnömatik ve termik tüm cihaz, alet, araç-gereç, makine ve ekipmanın işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve/veya yaptırılması; yenileştirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik işlerin mimari, elektrik, elektronik, mekanik havalandırma ve sıhhi tesisat projelerinin tasarlanması, çizilmesi/çizdirilmesi, bunlarla ilgili ihale dosyalarının hazırlanması, ihale edilen işlerin icrası anında kontrollüklerinin ve bitiminde geçici ve kesin kabullerinin yapılması işleri; haberleşme, bilgisayar, kontrol ve denetim sistemlerinin planlanması, kurulumu, işletilmesi, bakımları ve onarımlarının yapılması/yaptırılması; satın alınacak alet, araç, gereç, cihaz, makine, laboratuar cihaz ve ekipmanları vb.nin teknik şartnamelerinin hazırlanması; enstitü steril alanlarının (Aşı Dolum Temiz Odası –Clean Room-, II. İnaktivasyon ve Aşı Formülasyon birimleri, Hücre Bankası Temiz Odası vb.) sterilite kontrol ve testlerinin ve validasyonlarının yapılması/ yaptırılması, kayıt altına alınması ve takiplerinin yapılması; Enstitünün tüm ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinin işletilmesi, kontrolü, bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması; steril basınçlı hava temini, steril ve ham buhar teminleri, +4ºC soğuk ve +37ºC, +26ºC sıcak su sistemlerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması; Elektrik Enerji Merkezinde bulunan iki adet dizel elektrojen gurubunun (550 Kva ve 1400 Kva), 1600 Kva (4x400) UPS (kesintisiz güç kaynağı) ve buna ait soğutma sistemi ile Kompanzasyon sisteminin ve tüm elektrik güç panolarının işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması; muhtelif birimlerde bulunan +4ºC soğuk oda ve -20ºC derin dondurucu odaların işletilmesi ve bakım onarımlarının yapılması/yaptırılması; sıvı azot ana tank ve besleme sisteminin işletilmesi ile sıvı azot temini işleri; taşıt araçlarının bakım ve onarımlarının yaptırılması ve Enstitü Müdürlüğü tarafından verilecek diğer teknik ve idari işlerin icrasından sorumlu olup; yukarıda yazılı bütün bu görevleri mühendis (Kimya Müh.) bir müdür yardımcısı yönetiminde 4 adet mühendis (3 adet makine, 1 adet elektrik), 9 adet teknisyen (3 adet elektrik, 1 adet mekanik, 5 adet sıhhi tesisat teknisyeni ve buhar kazanı ateşçisi) ile yapmaktadır.

''