Üretim Öncesi Kontrol Lab.

Şap Enstitüsü Üretim Öncesi Kontrol Laboratuvarı 1984yılında Üretim Öncesi Kontrol Laboratuarı ve Hücre Bankası olarak kurulmuş olup 2000 yılında Enstitü’deki yeniden yapılanma süreci içerisinde, Kontrol Bölümü altında tanımlanmış vebu bölüm içerisinde hizmet vermeye devam etmektedir.
 
Görevleri:
  • Enstitüde aşı hazırlanması ve araştırma laboratuarlarının kullanımı içingerekli tüm kimyasalların, serumların satın alınmadan ve kullanıma sunulmadan önce referens karşısında hücre kültüründe;
    Üretme yeterliliklerinin test edilmesi
    Sterilite kontrollerinin yapılması
    Toksisite kontrollerinin yapılması
  • Suyun sterilite ve toksisite kontrollerinin yapılması
  • Su ve buhar hatlarının sterilite ve toksisite kontrollerinin yapılması

''