Vasat Hazırlama Lab.

  • Hücre ve virus kültürleri için gerekli olan vasatların hazırlanmasında kullanılan deiyonize ve bidistile suların günlük olarak pH, sıcaklık, iletkenlik değerlerini ölçmek, periyodik olarak pirojen testi yapmak
  • Aşı hazırlamada kullanılan suspanse hücre ve virus, monolayer hücre ve tohum virus üretmek için gerekli vasatları yapmak
  • Bu vasatların formülasyonundaki tüm anorganik tuzlar ve diğer kimyasal maddeleri doğru olarak tartmak
  • Vasatlara ilave edilen amino asit 10x, vitamin 125x ve demir nitrat %0.1 solüsyonlarını hazırlamak
  • Vasatların formülasyonunda bulunan TPB, LAH gibi maddeleri tartıp, vasatın % 10 u oranında suda eritip 0,6µ(polipropilen)+ 0,2µ(PES) kartuş filtre sisteminden geçirerek klarifiye etmek
  • Hücre vasatlarına %10 oranında ilave edilen donmuş sığır kan serumunu çözdürerek K7 +EK1 + 0,6µ + 0.2µ filtre sisteminden geçirerek klarifiye etmek
  • Yukarıda anlatılan tartılmış ve hazırlanmış maddeleri uygun karıştırıcılı paslanmaz çelik bir tank içinde sırasıyla karıştırıp vasatı hazırlamak; pH, sıcaklık ve ozmotik basıncını ölçerek steril filtrasyona hazır hale getirmek
  • Bu hazırlanan vasatları daha önceden steril edilmiş ve 1µ + 0,2µ(CA) + ( 0,45µ(CA) + 0,2µ(CA) ) şeklinde düzenlenmiş membran kartuş filtre sisteminden geçirerek steril olarak hücre veya virüs fermentörlerine doldurmak
  • Tüm bu yapılan işlemlerle ilgili protokolleri hazırlayıp Bölüm Başkanlığına ve ilgili bölümlere ulaştırmak

''