Teşhis

Epizootiyolojik ve klinik bulgular şap hastalığından şüphe ettirir. Laboratuarda teşhis etken izolasyonu veya serolojik yöntemlerle yapılır. Gelen marazi maddelerden ELISA ve Multiplex polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri ile şap antijeni tespit edilerek virusun serolojik tipi belirlenir.
 
Şap virusunun tip tayininin hastalığın teşhisi yanında epizootiyolojik olarak ve aşılama açısından da büyük önemi vardır. Bu açıdan klinik olarak hastalığın teşhisi konsa bile kesinlikle tip tayini için laboratuara numune gönderilmelidir.
 
Gönderilen marazi maddeler ile aşağıdaki şemada belirtilen yol izlenerek tip tayini gerçekleştirilir. Numunelerden ayrıca virusun genetik dizi analizi yapılarak hastalığın sahadaki seyri ve oluşan genetik değişiklikler tespit edilir. Sahada seyreden virus isolatlarına karşı uygulanan aşıların koruyuculuğunun tespiti maksadıyla, gönderilen numuneler Virus Nötralizasyon ve ELISA testleriyle çalışılarak antijenik karakterizasyon çalışması gerçekleştirilir.
 
            Laboratuvar Teşhisinde Kullanılan Test Metotları
Virus identifikasyonu; İndirekt Sandwich Antijen Detection ELISA, , Hücre Kültüründe Virus izolasyonu ve Multiplex PCR  ve Pen-side (Strip) test
Serolojik testler (Antikor tespiti amacıyla); LPB ELISA, Virus nötralizasyon testi, NSP ELISA
Antijenik Karakterizasyon: ELISA ve Virus Nötralizasyon Testi
Genetik dizi analizi: PCR ve Nukleotid Sequencing
Ayırıcı teşhis
Klinik belirtilerin şap hastalığına benzer vesiküler hastalıklarla karıştırılabilmesi nedeniyle büyük salgınlar dışında klinik olarak direk teşhis koymak güçtür. Veziküler stomatitis, Sığır vebası, Mukosal disease, Enfeksiyöz bovine rhinetracheitis, Mavidil, Sığır papuller stomatitisi, Bovine viral diare, Koyun ve keçi vebası, panarisyum, piyeten gibi hastalıklarla karışabilir.
 
 
 
 

​​

''