Virus Kültür Lab.

 • Hücre Bankası’ndan ve Üretim Bölümü Hücre Kültürü Laboratuarı’ndan alınan BHK-21 tohum hücreler ile rolling şişelerde monolayer hücre kültürü hazırlamak
 • Virus Bankası’ndan gelen tohum virusu BHK-21 monolayer rolling sistemde çoğaltarak suspanse hücre kültürlerinde şap virusu üretimine yönelik tohum virus hazırlamak
 • Elde edilen tohum virusun klarifikasyon ve steril filtrasyonişlemlerinden sonra kontrollerini ( Sterilite, İnfektivite, Antijenite,146S Miktarı, Monolayer ve Süspanse hücre kültüründe inokulasyon dilusyonunun tespiti )yapmak
 • Kontrolleri yapılan tohum virusu (-) 80 oC’de stoklamak
 • Monolayer sistemde üretilen tohum virusun süspanse hücre kültürlerinde çoğaltılarak standardizasyonunun sağlanması amacı ile crossflow filtre sistemi kullanarak konsantre etmek
 • Konsantre edilerek – 80 oC’de dondurulan tohum virus ile aşı virus üretiminde tohum virus stoğu oluşturmak
 • 3 ton kapasiteli ceketli, manyetik karıştırıcılı, steril edilebilir hücre ve vasat transferini sağlayan bağlantıları olan, 2 adet çelik fermentörde şap aşısının formülasyonu için süspanse karakterde aşı virusunu istenilen tiplere göre(A,O,Asia) üretmek
 • Üretilen virusların klarifikasyon ve steril filtrasyon işlemlerinden sonra kontrollerini (Sterilite, İnfektivite, Antijenite,146S Miktarı) yapmak
 • Aşı virusunun inaktivasyonun sağlamak (Bunun için 3 ton kapasiteli, ceketli, manyetik karıştırıcılı, steril edilebilir virus transferini sağlayan bağlantıları olan 3 adet çelik fermentör kullanılır)
 • BEİ hazırlamak (bunun için 300 litre kapasiteli ceketli, vibro karıştırıcılı, steril edilebilir Bei transferini sağlayan bağlantıları olan 1 adet çelik fermentör kullanılır) ve aşı virusuna ilave ederek virusun inaktivasyonunu takip etmek
 • Birinci inaktivasyon basamağı tamamlanan aşıvirusunu ikinci inaktivasyon ünitesine steril olarak göndermek
 • Laboratuvar çalışmalarına yönelik araştırmalar yapmak

''