Numune Gönderme


 
A- Şap Hastalığının Teşhisi İçin Marazi Madde Gönderilmesi: ​
            1- Şap Numune Alma ve Gönderme Videosu için lütfen tıklayınız.

C- Aşılama Sonrası Antikor Seviyesi Tespiti İçin Kan Serumu Gönderilmesi:
            1- Aşılama Sonrası Antikor Seviyesi Tespiti Amacıyla Kan Serumu Alınması ve Gönderilmesi Talimatı için lütfen tıklayınız.
 
D- Trakya Bölgesi'ne Yapılacak Hayvan Sevki İçin Kan Serumu Gönderilmesi:
            1- Trakya Bölgesine Yapılacak Hayvan Sevklerinde Uygulanacak Test Protokolü için lütfen tıklayınız.​
            2- Kan Serumu Numune Bilgi Formu için lütfen tıklayınız.​​​​

''