Üretim Sonrası Kontrol Lb.

Aşının kullanıma gönderilmeden önce aşı ile ilgili tüm testlerinin uygulanmasından sorumludur. İthal edilen ve diğer kurumlardan gönderilen aşı kontrolleri de sorumluluk kapsamındadır.
  • Sterilite,
  • Zararsızlık
  • Bağışıklık  
Sterilite:
Aşılar bakteri ve mantar kontaminasyonları yönünden protokole uygun olarak besi yerlerine ekilerek kontrol edilir.

Zararsızlık:
Hazırlanan aşılarda infektif virus partiküllerinin varlığının araştırılması amacı ile yapılır.Bunun için dana ve hücre kültürleri (Elusyon testi) testleri kullanılır.

Bağışıklık:
Hazırlanan aşıların hayvanları şap hastalığına karşı koruma güçlerinin tespit edilmesi amacı ile yapılır.
Bu amaçla Enstitü deney hayvanları ünitelerinde şap hastalığına karşı antikor taşımayan hayvanlar aşılanır. 28 gün sonra kan serumlarının antikor düzeyleri VNT50 ve ELISA ile test edilir. Bağışıklık kontrolleri uygun işletmeler bulunursa sahada da yapılabilir.
 
 
 
 
 
 
 

''