Epidemiyoloji Ünitesi

  • Şap hastalığının ülkemizde bölgemizde ve dünyada seyrini moleküler epidemiyoloji ve epidemiyolojik yönden takip etmek
  • Hastalık mihraklarında araştırma yapmak; Ülkemizde sero-surveylerin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde görev almak
  • Şap hastalığı ve mücadelesi ile ilgili olarak bakanlık teşkilatlarına ve yetiştiricileregüncelleştirilmiş bilgiler ile eğitim vermek
  • Hastalıkla mücadele, kontrol ve eradikasyonu ile ilgili olarak kısa, orta ve uzun vadede alınabilecek tedbirlerle ilgili olarak Enstitü İdaresini bilgilendirme
  • Epidemiyoloji veri tabanından alınan bilgiler ile istatistik çalışmalar yapmak ve ekonomik kayıpların ortaya konmasını sağlamak
  • Şap Hastalığının seyrine göre bölgesel taramalar yapmak raporlandırmak ve ilgili mercilere bildirmek
  • Bakanlık birimleri ile Şap hastalığı ile ilgili olarak koordinasyon içinde çalışmak ve gerektiğinde ülkede seyredebilecek salgın hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çalışmalar yapmak ile görevlidir.

 

     

''