Aşı Hazırl. ve Taksim Lab.

  • Virus kültürlerinin inaktivasyonunun II. Aşamasının tamamlayarak antijenlerin klarifikasyonunu yapmak.
  • Antijenleri Cross-Flow sistemi ile istenelen miktarda konsantre etmek
  • Konsantre antijenlerini Polyethylenglycol(PEG 6000) kullanrak saflaştırmak ve aşı formulasyonuna hazır halde +4 oC’de stoklamak
  • Aşı hazırlamada kullanılacak antijenleri formulasyona uygun miktarlarda aşı hazırlama tanklarına almak
  • Aşı hazırlamada kullanılan adjuvantın steril filtrasyonla aşı karışım tankına almak
  • Talebe uygun aşıyı ( monovalan, bivalan, trivalan ) hazırlamak
  • Hazırlanan aşının şişelere dolumunu yapmak
  • Konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak

 

''