Hücre Bankası Lab.

Şap Enstitüsü Hücre Bankası 1984 yılında Üretim Öncesi Kontrol Laboratuarı ve Hücre Bankası olarak kurulmuş olup 2000 yılında Enstitü’deki yeniden yapılanma süreci içerisinde, Hücre ve Virus Bankası Bölümü olarak tanımlanmış ve bu bölüm içinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Görevleri:

  • Üretim ve araştırma ünitelerinin ihtiyacı olan hücre kültürlerini morfolojileri, üreme karekteristikleri, karyolojik yapıları ve sterilite yönünden test ederek sıvı azot içerisinde usulüne uygun stoklamak
  • Büyük hacimde şap virusu üretimi içintohum hücre kültürü, kontrol ve teşhis bölümlerinin laboratuarları içinde ihtiyaç olunan hücre kültürlerini hazırlamak
  • İhtiyaç halinde değişik primer hücre kültürlerini hazırlamak
  • Üretimde kullanılan, orijinden uzaklaşmış hücrelerden gerektiğinde klonlama veya seleksiyon yöntemleri ile yeni hücre hatları elde etmek ve stoklamak
  • Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak
  • Faaliyetler:
  • Diğer araştırma kurumları ve üniversitelerdeki araştırmacılara hücre kültürü çalışmalarını yönlendirmekte yardımcı olunmakta, laboratuvar çalışma proğramını aksatmayacak şekilde birlikte çalışma imkanı tanınmakta ve uygun görüldüğünde ortak projeler yürütülebilmektedir.
  • ''