Biten Projeler

2000 YILINDAN SONRA BİTEN PROJELER​
TAGEM PROJELERİ:
1-Enrofloxacin (Florokinolon), Linco-Spectin (Linkozamit-Aminoglikozit), Florfenikol (Fenikol) Ve Tulathromycin (Makrolid) Antibiyotiklerinin BHK Hücre Kültürü Ve Bu Hücre Kültüründe Üretilen Şap Virüslerinin (A, O, Asia-1 Üremesi Ve Titreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması/2018 (Proje Yürütücüsü: Banu BAYRİ ÖZBİLGE) 
2- BHK-21 An30 Ve An73 Hücre Kültülerinde Pasajlama Sonrası Karyotip İncelemesi Ve Şap Virusunun Etkisinin Araştırılması/2018 (Proje Yürütücüsü: Ahu Kader KARA) 
3- Değişik Sıcaklık Derecelerinde Şap Virüsünün (A, O, Asia-1) Üretilmesi, 146 S ve İnfektif Titre Değerlerinin Saptanması/2017 (Proje Yürütücüsü: Dr. Nedret ÇELİK) 
4- Şap Hastalığı ile Mücadelede Kullanılacak Yüksek Etkinlikli Aşıların Bağışıklık Sürelerinin Tespiti/2017 (Proje Yürütücüsü:​ Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN)​​​​​
5- ​​Koyunlarda Şap Ve Koyun-Keçi Çiçek Aşılarının Birlikte Kullanılması/2016 (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Veli GÜLYAZ)
6- Şap Viruslarının (A, O, Asia-1) BHK21 An30 Ve BHK21 An73 Hücre Hatlarında Üreme Özelliklerinin Saptanması/2016 (Proje Yürütücüsü: Dr. Neslihan TAŞÇENE) 
7- Ankara İlinde 6 PD50 Koruma Değerindeki Şap Aşısı İle Aşılanan Sığırlarda Aşılama Sonrası Epidemiyolojik Ve Serolojik Değerlerin İncelenmesi/2016 (Proje Yürütücüsü: Dr. Serdar KIZIL)
8- Sığırlarda Şap Aşısının Bağışıklık Çalışmalarında Eprüvasyon Suşu Olarak Doku Kültürüne Adapte Şap Viruslarının Kullanılması/2016 (Proje Yürütücüsü : Abdullah ARSLAN)
9- A, O, Asia-1 Tipi Şap Virüslerinin Süspanse Hücre Kültürlerinde Üreme Özelliklerinin İncelenmesi/2016 (Proje Yürütücüsü: Dr. Nedret ÇELİK)
10- Şap Virusu A, O Ve Asia-1 Serotiplerinin Ayırt Edilmesi İçin Çok Katlı Moleküler Teşhis Yöntemleri Geliştirilmesi Ve Doğrulanması/2016 (Proje Yürütücüsü:  Dr. Ünal PARLAK)
11- Şap Hastalığı Sürveyansı İçin Türdeş Ve Doğrulayıcı DIVA Test Geliştirilmesi Ve Standardize Edilmesi/2016 (Proje Yürütücüsü: Fuat ÖZYÖRÜK)
12- Şap Virusu Üretimi Amacıyla Soy-Bean Peptonlu Vasatlarda BHK 21 Hücre Kültürlerinin Üretilmesi (Proje Yürütücüsü: Şükran YILMAZ)
13- Mevcut Şap Aşısının Etkinliğinin Yeni Adjuvant Sistemi Oluşturularak İyileştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Tuncer TÜRKOĞLU)
14- A/Aydın 98 Şap Virusu Suşuna Karşı Monoklonal Antikor Panelleri Üretilmesi Ve Karekterizasyonu (Proje Yürütücüsü: Berrin Müzeyyen ALPAY)
15- Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nde Kullanılan Aşı Suşlarının Koruyucu Doz 50(PD50) Değerleri İle İmmünite Sürelerinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Şeref AKYÜZ)
16- Aşı Suşu Olarak Kullanılacak Şap Virusu Plak Morfolojisindeki Farklılıkların Genetik Olarak İncelenmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Müge F. SARAÇ)
17- Aşılı Ve Enfekte Hayvanlarda Şap Virusu Yapısal Olmayan Proteinlerine Karşı Oluşan Antikor Profilinin İncelenmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN)
18- İnaktif Konsantre Şap Aşı Antijeni 146S Partiküllerinin Stabilite Çalışmaları (Proje Yürütücüsü: Dr. Nedret ÇELİK) 
19- Şap Virüsü Üretiminde Kullanılan BHK 21 An30 Hücrelerinin Kesikli Üretim Prosesinde Biyokinetik Parametrelerinin İncelenmesi (Proje Yürütücüsü: Mustafa ÖZYİĞİT)
20- Sığır Ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella Ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeyine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. İbrahim HANCI)
21- İnaktif Konsantre Şap Antijenlerinde Proteolitik Enzim Aktivitesinin Ölçümü Ve İnhibisyou  (Proje Yürütücüsü: Dr. Nedret ÇELİK) 
22- Mikrotaşıyıcı Destekli Biyoreaktörlerde Şap Virusunun Üretilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Nedret ÇELİK)
23- Konsantre Virus Kullanılarak Monovalan O Tipi Yağ Adjuvantlı Şap Aşısının Hazırlanması (Proje Yürütücüsü: Nedret ÇELİK)​​​​​​​​

 

ENSTİTÜ PROJELERİ:
1- Enstitüde Üretilen Yağ Adjuvantlı Şap Aşılarında Bağışıklık Süresinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Hidayet  BOZOĞLU)
2- İnaktif Şap Virusunun Konsantre Edilerek Saklanması Ve Çözdürülmesi Sırasında İzlenecek Yöntemin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Aydın COŞKUNER)
3- Aşı Antijenlerinin PEG İle Purifikasyonu (Proje Yürütücüsü: Mehmet KARAKAYA)
4- Basket Santrifüjlerin Devre Dışı Bırakılması Durumunda Uygulanabilecek Yeni Metot Denemeleri (Proje Yürütücüsü: Himmet EKİCİ)
5- Yapısal Olmayan Proteinleri Saptamak Amacıyla Trakya Bölgesinde Serolojik Tarama (Proje Yürütücüsü: Abdülnaci BULUT)
6- Trakya Bölgesinde 2006 Yılı İlkbahar Ve Sonbahar Aşılama Kampanyası Sonrası Serolojik Tarama (Proje Yürütücüsü: Abdülnaci BULUT)
7- Balabancık'da Hastalık Sonrası Hastalığın Yayılma Dinamiklerinin Serolojik Ve Epidemiyolojik Olarak Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Abdülnaci BULUT)
8- Organik Polimer Adjuvantlı Nasal Şap Aşısı Oluşturulması İçin Ön Çalışmalar (Proje Yürütücüsü: Dr. Tuncer TÜRKOĞLU)
9- Yağ Adjuvantlı Şap Aşılarında İlk Aşılama Zamanı (Proje Yürütücü: Dr. Musa ALKAN)
10- Enstitüde Üretilen Yağ Adjuvantlı Şap Aşılarının Raf Ömrünün Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Hidayet BOZOĞLU)
11- Şap Virusu Üretiminde Kullanılan BHK21 An30 Hücrelerinin Kesikli Üretim Prosesinde Karıştırıcılı Biyoreaktör İşletim Parametrelerinin Optimizasyonu (Proje Yürütücüsü: Taşkın DENİZ)

TÜBİTAK PROJELERİ:
1- Şap Aşısı Üretiminde Aşı Populasyonundaki Muhtemel Yan Etkileri Önlemek Amacıyla Virus Saflaştırılması: Konvansiyonel Tanjant Akış Filtrasyonu İle Akuple Sürekli Annular Kromotografi Sisteminin Tasarım Ve İşletme Parametrelerinin Tespiti (Proje Yürütücüsü: Nilgün ÖZDÜRAL)

ULUSLARARASI PROJELER:
1- Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Kapsamında "Şap Hastalığının Bilimsel Ve Geçerli Testlere Dayanan Etik Metotlarla Ve Şap Aşısının Hakkındaki Yeni Bilgilerle Kontrolü (Fmd_Improcon) Projesi İçerisinde ;
   -Varolan Nsp Testlerinin Geçerli Kılınması (Validasyonu)
   -Aşı Suşu Seçiminin Geliştirilmesi Alt Çalışma Paketlerindeki Çalışmalar (Proje Yürütücüsü: Dr. Gülhan AYNAGÖZ)
2- AB 6 Çerçeve Programında Epizone Projesi Epizootik Hastalıkların Teşhis Ve Kontrolünde Mükemmeliyet Ağı (Proje Yürütücüsü: Fuat ÖZYÖRÜK)
3- EuFMD İle Ortak Yapılan 'Real Time FMD Training' Projesi (Proje Yürütücüsü: Abdülnaci BULUT)
4-FAO Destekli Şap Hastalığı Dünya Referans Laboratuvarı İle Ortak Yapılan 'Application Of Tools For High-Resolution Fmdv Molecular Epidemiology İn Western Eurasia' Projesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Ünal PARLAK)
 
ÜNİVERSİTELER İLE ORTAK PROJELER:
1-Gazi Üni., Diş Hek. Fak., İki Farklı İndirekt Kompozit Materyalinin Yapay Tükrük İle Eskitilmesi Öncesi Ve Sonrasında Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Değerlendirilmesi
2-Gazi Üni., Diş Hek. Fak., Farklı Protez Kaide Materyalinin Sitotoksitelerinin İn Vitro Hücre Kültüründe Kıyaslanması
3-Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Rivastigminin Caco2 Hücrelerinden Penetrasyonunun Araştırılması
4-Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü Nanotüp İçeren İlaç Taşıyıcı Sistemler Üzerine Çalışmalar
5-Gazi Üni., Diş Hek. Fak., Yaşlandırma İşleminin Farklı Silikon Elastomerlerinin Sitotoksisitelerine Etkisi
6-Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi –TÜBİTAK Vaginal Uygulamaya Yönelik Olarak Ekzopolisakkarit (EPS) Üretim Düzeyleri Farklı Lactobacillus Gasseri Suşları İçeren Tabletlerin Hazırlanması, Teknolojik Ve Biyolojik Açıdan Değerlendirilmesi.
7-Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Yeni Bazı 2-Sübstitüebenzimidazol Ligantı Taşıyan Platin Komplekslerinin Sentez, İn Vitro Sitotoksik Etki Ve DNA İle Etkileşim Çalışmaları.

DOKTORA PROJELERİ:
1-Şap Hastalığı Sürveyansı İçin Türdeş Ve Doğrulayıcı DIVA Test Geliştirilmesi Ve Standardize Edilmesi/2016 (Dr. Fuat ÖZYÖRÜK)
2-Doku Kültürü Vasatlarında Kullanılan Sığır Kan Serumlarında Mycoplazma Kontaminasyonlarının Bakteriyolojik Kültür Ve PCR İle Karşılaştırmalı Olarak Saptanması (Dr. Melahat C. TÜRKER)
3-Türkiye'de Seyreden Şap Viruslarının Genetik Ve Antijenik Karekterizasyonu (Dr. Ünal PARLAK)
4-Şap Virusu İle Enfekte Ve Aşılı Danalarda Lipit Metabolizması Yönünden Araştırmalar (Dr. Aydın COŞKUNER)
5-Türkiye'de Şap Viruslarının Tanı Ve Tiplendirilmesinde Multiplex Rt-Pcr Tekniğinin Geliştirilmesi Ve Tanısal Değerinin Araştırılması (Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
6-Madde Taşıyıcı Koloidal Sistemlerin Hazırlanması Ve Etkinliklerinin İncelenmesi (Dr. Tuncer TÜRKOĞLU)
7-​​Aşı Suşu Olarak Kullanılacak Şap Virusu Plak Morfolojisindeki Farklılıkların Genetik Olarak İncelenmesi (Dr.  Müge Fırat SARAÇ)
8-Şap O1 Manisa 1969 Tohum Ve Klon Viruslarının Antijenik Ve Karakterlerinin Karşılaştırılması Ve Bunlardan Hazırlanan Aşıların Bağışıklık Özelliklerinin Araştırılması (Dr. Nedret ÇELİK)
9-Sığır Ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella Ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeyine Etkisi (Dr. İbrahim HANCI)

MASTER PROJELERİ:
1- BHK21 An30 Hücrelerinin Çoğalması Ve Virus Üretiminde Biyoproses Parametre  Etkilerinin Yapay Sinir Ağları(Ann) İle Modellenerek Öngörülmesi(Kadir UĞURLU)
2- Şap Aşısı Üretiminde Kullanılan 146-S Testine Alternatif Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi (Ali DEMİRTAŞ)
3- Şap Aşısı Üretiminde Kullanılan BHK21(Bebek Hamster Böbrek Hücresi) Hücresine Kadmiyumun Etkisinin Araştırılması(Eda TAŞ)

UZMANLIK TEZLERİ:
1-Yağ Adjuvantlı Şap Aşılarında Doku Kültüründe Zararsızlık Testi İçin Metot Geliştirilmesi (Hidayet BOZOĞLU)
2-Süspanse BHK21 Hücre Kültürlerinin Konsantre Edilerek Büyük Hacimde Kullanılabilecek Şekilde -70˚C İle -196˚C'de Stoklanması Ve Bu Hücrelerin Şap Virusuna Karşı Hassasiyetlerinin Kontrol Edilmesi (Himmet EKİCİ)
3-Endüstriyel Seviyede Virus Kültürlerinin Hazırlanması İçin Uygun Tohum Virusun Elde Edilmesi (Dr. Nedret ÇELİK)


''