Seroloji Lab.

  • Likit faz Blocking ELISA ve Solid-faz Kompetitive ELISA teknikleri ile serumlarda şap virusuna karşı oluşan antikorların tespiti ve titrelerinin belirlenmesi
  • Şap aşılarının kontrolu amacıyla potens testleri; epruvasyon ve saha aşılamaları sonrası toplanan serumlarda Likit faz Blocking ELISA ve Solid-faz Kompetitive ELISA teknikleri ile koruyuculuk düzeyinin tespit edilmesi  Epidemiyolojik amaçlı serosurvey çalışmaları
  • Diğer laboratuvarlardan gönderilen şap aşısı hazırlanması sırasında tohum virus ve her türlü şap viruslarının ELISA ve CFT ile antijenik titrelerinin belirlenmesi
  •  Komplement Fikzasyon Testinde kullanılan hiper immun serumların ve diğer reagentların hazırlanması ve standardizasyonu
  • ELISA ile virus alt serotiplerinin Antijenik Karakterizasyonu (r1 değeri) çalışması yapılması


''