West EurAsia FMD

WEST EURASIA FMD CONTROL ROADMAP 2010
(AVRASYA BÖLGESİ ŞAP HASTALIĞI KONTROL YOL HARİTASI 2010)
Bu organizasyon FAO, EUFMD ve OIE’nin önderliğinde kurulmuştur. Organizasyon Virus Havuzu 3’ü temsil eden 12 ülke ve buna ilave olarak Türkiye’ye komşu 2 ülkenin katılımı ile oluşturulmuştur. Bu ülkeler: Türkiye, İran, Pakistan,  Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye.
 
Organizasyonun amacı şap hastalığının kontrolü için bölgede işlevsel işbirliğinin arttırılması, etkin mücadele politikalarının geliştirilmesi ve  2020’ye kadar bölgede hastalığın eradike edilmesidir.
 
Bu organizasyon altında, bu ülkelerin şap hastalığı konusunda çalışan laboratuvarların işbirliğinin sağlanması amacıyla laboratuvar ağı kurulmasına karar verilmiştir. Enstitümüzün liderliğinde kurulan WEST EURASIA FMD LAB NETWORK-WELNET FMD (Avrasya Bölgesi Şap Hastalığı Laboratuvarları Ağı) organizasyonu 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Toplam 14 ülkenin katılımı ile oluşan bu organizasyonun liderliğini Şap Enstitüsü adına Veteriner Hekim Sn. Abdülnaci BULUT yürütmektedir.
 
Networke dahil bölge ülkelerine yönelik Enstitümüz tarafından verilen hastalığın teşhisi konusundaki eğitim çalışmalarına rutin olarak devam edilmektedir. 

''