Su Arıtma Ünitesi

Üretim Bölümü içerisinde yer alan bu ünite, esas olarak Enstitünün diğer laboratuvarlarının ihtiyacı olan değişik özellik ve kalitedeki suların elde edilmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir. Ünite su arıtma sistemi ve su analizlerinin yapıldığı laboratuvardan oluşmaktadır.

Görevleri:

  • Enstitüde kullanılan farklı kalite ve saflıktaki su ihtiyacını karşılamak
  • Suyun arıtılması öncesinde, arıtma sırasında ve arıtma sonrasında her aşamada gerekli kontrolleri ve testleri yapmak
  • Konusu ile ilgili geliştirme ve araştırma yapmaktır
Arıtmada kullanılan ham su kaynağı şebeke suyudur. Deiyonize su başlıca; yıkama, çözelti hazırlama, besin ortamı hazırlanması ve saf buhar elde edilmesindesinde kullanılmaktadır. Arıtma işleminden geçtikten sonra elde edilen deiyonize suyun değerleri;
 
ParametreBirimUSP DeğeriÜretilen DI Suyu Değeri
TOK (Toplam Organik Karbon)ppm0,5< 0,05
İletkenlikµS/cm (25°C)≤ 1,3< 0,06
Aerobik bakteriCFU/100 ml≤ 10≤ 10
Bakteriyel endotoksinlerEU/ml≤ 0,25≤ 0,25

 

SU ARITMA AŞAMALARI 
ŞEBEKE SUYU
ÖN FİLTRASYON SİSTEMİ
TERS OZMOZ SİSTEMİ
DEİYONİZASYON SİSTEMİ
ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ
DAĞITIM
SAF BUHAR SİSTEMİ
 
 

''