Üretim Aşaması Kontrol Lb.

Şap Aşısı üretimi sırasındaki, tohum hücreden, son ürün aşıya kadar her aşamadaki  kontrolleri  yapmakla görevlidir.

 
Vasat Kontrolleri: Vasatlar; sterilite, pH, hücre ve virus üretme gücü yönünden kontrol edilir.
 
Tohum ve  Süspanse Hücre Kontrolleri: Bu örneklemeler çalışma tohum hücrelerinden başlar, 5, 30, 150, 750 ve 3000L süspanse hücrelerde devam eder. Bu hücrelerin sterilite kontrolleri, üreme özellikleri ve şekil yönünden düzgünlükleri kontrol edilmekte, şap virusu üremesi yönünden etkinlikleri ve diğer viruslardan arilikleri kontrol edilmektedir.
      
Tohum Virus Kontrolleri:  Tohum viruslar; sterilite, antijenik titre (CFT, ELISA), infektif titre (Plak test,Micro titrasyon) ve 146S miktarı yönünden test edilir.
 
Virus Kültürü, Konsantre Virus ve Saflaştırma Basamakları Kontrolleri: Aşıya girecek antijenler; virus kültüründen başlayarak, filtrasyon, inaktivasyon, konsantrasyon ve saflaştırma basamaklarında sterilite, antijenik titre (CFT, ELISA), infektif titre (Plak test, Micro titrasyon) ve 146 S (Sukroz dansite gradient metodu)yönünden test edilir. İnaktivasyonun etkinliği, konsantre virus örneklerinin, döner şişelerdeki hücre kültürlerine ekilmesi ile doğrulanır.
 
Toplam Protein Miktarlarının Belirlenmesi: Virus kültürü ve sonrasındaki konsantrasyon ve saflaştırma işlemleri sırasındaki tüm örneklerin BCA yöntemi uygulanarak, toplam protein konsantrasyonlarının ölçülmesi de laboratuarımızda yapılmaktadır.
 

''