Ekonomi ve Ticarete Etkisi

Şap hastalığının meydana getirdiği kayıplar;

        •Süt ve et verimindeki kayıplar
        •Hayvanların gelişmesinde gerilik
        •Gebe hayvanlarda yavru atma
        •Özellikle genç hayvanlarda görülen oldukça yüksek oranda ölümler
        •Dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplar
        •Tedavi masrafındaki maliyet
 
Şap hastalığından dolayı yıllık % 15 süt kaybı görülmektedir. Süt kaybından dolayı ülke ekonomisinin uğradığı zarar yaklaşık 8 milyon ABD $ dır. Et kaybı ise % 10 dolayındadır. Et kaybından dolayı uğranılan zarar ise 81 milyon ABD $dır.
Hastalık görülen bölgelerde canlı hayvan ve hayvansal ürün ticareti durdurulmakta, çok sayıdaki tarımsal ürünün başka ülkelerce ithalatına sınırlama getirilebilmektedir.
Avrupa’da ve hastalığı eradike eden ülkelerde önce her yıl sistematik yoğun aşılama programı uygulanmıştır. Bu sayede hastalık mihraklarında önemli ölçüde azalma sağlanmıştır. Eradikasyon programı uygulayan ülkeler hayvanları imha etmekte ve çiftçilere hayvanın bedelini ödemektedir.
 
'Şap Hastalığının ülke ekonomisine ve gıda ticaretine olan etkileri' adlı derleme için lütfen tıklayınız.
'Türkiye'de Şap Hastalığının Ekonomik Etkileri' adlı derleme (İnfovet dergisi, Nisan 2007) için lütfen tıklayınız.​
''