Dünya'da Şap Hastalığı

Şap Hastalığı çok bulaşıcı olması, birbirleri ile çapraz koruma sağlamayan farklı serotipleri ile evcil ve vahşi bir çok geviş getiren hayvanda hastalık yapabilmesi nedeniyle kontrolü çok zor bir hastalıktır.Hastalığı eradike etmeyi başarmış gelişmiş ülkelerde hastalığın tekrar görülmesi ülke ekonomisini derinden etkilemekle birlikte eradikasyon için uğraşan fakat bunu başaramamış gelişmekte olan ülkelerde de çok büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
 
Coğrafik olarak izole bir bölgede bulunmak şap hastalığının eradikasyonuna yardımcı olabilir ancak globalleşme arttıkça tehlike de artmaktadır. Hayvan hareketleri ve. hayvansal ürün ticareti hastalığın yayılmasında en büyük risk faktörüdür.
 
Şap Hastalığı Dünya Referans Laboratuarı (FMD – WRL) verilerine göre şap virusları içerisinde, dünyada en geniş yayılım gösten tip O Panasia genotipi dir. Bu denli bir yayılma bir şap virusu suşu için benzersizdir. Bu virus Ortadoğu’dan Tayvan’a kadar uzanan bölgede mevcut tüm virus suşlarına karşı bir üstünlük sağlamıştır. Bu duruma virusun özelliklerinde bir değişikliğin mi neden olduğu bilinmemektedir. Ancak çok iyi veteriner servisleri olan ülkelerin kontrol mekanizmalarını geçerek yayıldığı bir gerçektir.

''