Klinik Tablo

Tipik vakalarda sığırlar 3-6 gün inkubasyon devresi gösterirler, fakat bu süre 1-11 gün arasında değişebilir. Hastalık yüksek ateş, depresyon, solunum güçlüğü, ağız ve ayakta veziküllerin görülmesiyle karakterizedir. Sağımdaki hayvanlarda belirgin olarak süt veriminde düşme görülür. Dil üzerinde, damakta ve dudaklarda içi saman rengi sıvı ile dolu veziküller görülür.
 
 
 
Hayvanlarda salya akması görülür. Vesiküller birkaç saat sonra açılır ve açık kırmızı renkli ülserler meydana gelir. Genellikle ayaktaki rupturlar enfekte olur.
 
Sığırlarda Klinik Belirtiler:
Yüksek ateş
Titreme
Donuk ve cansız bakışlar
Salyalı ve şapırtılı ağız
Ağız, dil ve dudaklarda yaralar
Diş etlerinde hassasiyet ve içi dolu kabarcıklar
Hassas ve ızdıraplı ayaklar
Ağır vakalarda tırnak düşmesi
Süt veriminde azalma
Buzağılarda ölüm 
 
Koyunlarda Klinik Belirtiler:
Sığırlarda görülen belirtilere ilave olarak;
Durgunluk
Halsizlik
Aniden oluşan topallık
Sürüden ayrı yatma isteği
Kuzularda ölüm görülür.
 
Morbitide oranı %100'e kadar varabilir, fakat mortalite oranı buzağılar hariç düşüktür. Genç hayvanlar yaşlılardan daha hassastır.
Post-mortem muayenede akut viral miyokarditis görülür.
İnsan sağlığı açısından riski yoktur.
 

''