Hücre Kültürü Lab.

Hücre Kültürü Laboratuvarı şap aşısı üretimi için gerekli olan virüs kültürü ve aşı antijeni hazırlamada kullanılan  süspanse karakterli hücrenin endüstriyel düzeyde üretiminden sorumludur.
Görevleri:
  • Hücre Bankası Laboratuvarı’ndan alınan BHK-21 hücrelerinin süspanse hücre kültürü üretimine adaptasyonunu yapmak
  • Endüstriyel düzeyde(20 L, 30L, 150 L, 700 L, 3000 L kapasiteli biyoreaktörlerde) süspanse hücre kültürü üretimi yapmak
  • Aşı antijeni üretimi için gerekli olan virüs kültürleri için yeterli miktarda süspanse hücre üretmek
  • Virus kültürlerinde kullanılacak hücrelerin santrifüj edilerek virüs kültürüne göndermek
  • Çalışma tohum virüs üretmek için gerekli hücre kültürlerini temin etmek
  • Konusu ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak

''