Etiyoloji

Şap Virusu Picornaviridia ailesinden Aphthoviruslar grubuna dahil zarsız bir virus olup tek zincirli RNA taşır.Şap virusunun O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve Asia 1 olmak üzere 7 adet farklı serotipi bulunmakta olup, serotipler arasında çapraz koruma mümkün değildir.Her serotipin çok sayıda alt tipleri vardır.Etken pH 7-9 arasında stabil olmakla birlikte en dayanıklı olduğu pH değerleri 7.4-7.6 arasıdır. Çeşitli kimyasal maddeler şap virusunu asit ve alkali pH değerlerinde inaktive ederler.
 
 
 
 
Çeşitli şarlarda şap virusunun yaşam süresi şu şekildedir;
 
Yapağı:                                             14 gün
Sığır derisi ve kılları:                      4-6 hafta
Sinekler:                                          10 hafta
Virus bulaşmış ayakkabılar:       11-14 hafta
Saman/ot vs.:                                 15 hafta
Kuru hayvan gübresi:                       14 gün
Sıvı hayvan dışkısı (Kışın):                      6 ay
Toprak yüzeyi (Sonbahar):                28 gün
Toprak yüzeyi (Yaz):                            3 gün
İdrar:                                                 39 gün
 
 
''