Tarihçemiz


1950Eğitilmiş personel Pendik'te aşı üretmeye başlamıştır. 1952 yılında tiplendirme konusunda çalışmalara Alfort Veteriner Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak başlamıştır. 1957 deki büyük salgın nedeniyle Atatürk Orman Çiftliğinde bir şap laboratuarı kurulmuştur. Daha sonra bu laboratuar Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü'ne taşınmıştır.
1957Tarım Bakanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memleketimizde sadece şap hastalığı ile ilgili çalışmalar yapan bir enstitünün kurulması kararlaştırılmıştır
1958 Geçici olarak Ankara Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde gerekli personel kadroları temin edilerek, bir Şap Laboratuarı kurulmuş.
1962 Şap Enstitüsü inşaatına, bugünkü yerinde başlanmıştır.
1958-1967Etlik' deki Şap Laboratuarı'nda çalışan personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine ağırlık verilerek, sadece tip tayinleri yapılmış, Waldman-Schmidt, doku kültürü (primer dana böbrek hücre kültürü) ve Frenkel metodu (1964) ile deneme mahiyetinde aşı üretimleri yapılmış ve Yeni enstitü açılıncaya kadar rutin üretimde kullanılmamıştır.
7 Mart 1967İnşaatı tamamlanan Şap Enstitüsü işletmeye açılmıştır. Aynı zamanda şap hastalığının teşhisi, virus karakterizasyonu, aşı virusu üretimi ve aşı hazırlanması konularında dünyadaki gelişmelerin daha yakından izlenebilmesi ve uygulanabilmesi amacı ile 1967 yılında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı'nın katkılarıyla, uzun süreli bir proje gerçekleştirilmiştir.
1967-1972Aşı virusu üretimi Frenkel metodunun yanında primer dana böbrek hücre kültürü yöntemi ile başlanmış sonraki yıllarda dana böbrek hücrelerinin yerine devamlı üreyebilen BHK21 C13 (b​aby hamster kidney cell- line) kültürleri kullanılmaya devam edilmiştir. Enstitü içinde yeni kurulan bir laboratuarda, yerli ve yabancı uzmanların 4 yıl süreli çalışmaları sonucu üretime açılan süspanse hücre ve virus kültürü metodu ile mevcut aşı üretim kapasitesi 4 katına çıkarılmıştır.
1970-19751960'lı yıllarda planlanan ve inşaatına başlanan enstitü, tam kapasite ile çalıştığı halde bu yıllarında, ülkedeki gelişmeye bağlı olarak aşı isteklerine cevap veremez hale gelmiştir. Şap aşısı üretimindeki teknoloji gereği mevcut enstitü binaları, altyapı hizmetleri ve mevcut cihazların üretimin daha fazla arttırılmasına kafi gelmemesi sonucu, yeni bir üretim laboratuarına ihtiyaç kaçınılmaz duruma gelmiştir.
1974-1984 Yeni bir üretim laboratuarlarının inşaatına başlanılması
​  1974-1984Üretim cihazları, kısmen Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından hibe edilen yeni üretim merkezinin montajı İtalya Brescia'daki Istituto Zooprofilatto Sperimentale della Lombardia e Emilia ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla Ankara ve Brescia Enstitülerinin personeli tarafından müştereken gerçekleştirilmiş ve üretime başlanmıştır. 
​  7 Mart 1986Üretim cihazları, kısmen Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından hibe edilen yeni üretim merkezinin montajı İtalya Brescia'daki Istituto Zooprofilatto Sperimentale della Lombardia e Emilia ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla Ankara ve Brescia Enstitülerinin personeli tarafından müştereken gerçekleştirilmiş ve üretime başlanmıştır. 
2 Mart 2007 Teşhis, Kontrol ve Aşı Hazırlama ve Taksim Laboratuvarları yenilendi. Yeni aşı taksim cihazı kullanıma alındı.
2010 Hücre Bankası ve Üretim Öncesi Kontrol Laboratuvarları  yenilendi. Araştırma binası havalandırma sistemi yapıldı.
​Ekim 2013Enstitü yüksek koruma düzeyi oluşturan 6 PD50 ve üzeri aşı üretimine başladı.

 
''