Virus Bankası Lab.

Şap Enstitüsü Virus Bankası daha önce İmmünoloji laboratuarı içinde yer alıyor olup 2000 yılında Enstitü’deki yeniden yapılanma süreci içerisinde, Hücre ve Virus Bankası Bölümü olarak tanımlanmış ve bu bölüm adı altındahizmet vermeye devam etmektedir.
 
Görevleri:
  • Aşı üretiminde kullanılacak olan suşları, dana dilinde,kobay tabanında çoğaltarak uygun koşullarda idamesini sağlamak ve stoklamak
  • Laboratuvar suşlarının ve sahadan gelen marazi maddeleri değişik hücre kültürlerine adapte ederek çoğaltmak ve 1,5 ve 50 ml şeklinde stoklamak
  • Çeşitli hücre kültürlerinde şap virusunun hassasiyet testlerini yapmak
  • Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak
  •  

    ''