Numune Kabul ve Rpr. Ünt.

Enstitüye teşhis veya kontrol amaçlı olarak dışarıdan gelen her türlü marazi madde, kan, kan serumu, hayvansal madde, aşı, virüs, su ve hücre numuneleri Numune Kabul ve Raporlama Ünitesi tarafından alınır. Gelen numuneler Numune Kabul Talimatlarına uygun olarak kabul veya ret edilir. Kabul edilen numuneler ilgili laboratuvarlara analizleri yapılmak üzere gönderilir. Laboratuvarlarda gerekli analizleri yapıldıktan sonra numunelerin analiz sonuçları rapor haline getirilir. Raporlar analizi isteyen makam ve kişilere fax ve posta ile bildirilmek üzere enstitü idaresine teslim edilir. İlgili yerlere bildirilmiş analiz raporlarının bir nüshası ünitemizde arşivlenir.

''