Deney Hayvanları Ünitesi

Ünitemiz 2009 yılında, Deney Hayvanları Üretim ve Kullanım Yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamen yenilenerek; 12.10.2009 tarihinde de Fareve Kobay için üretim; Fare, Kobay ve Sığır için de kullanım sertifikası alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Görevleri:

  • Deney hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve sağlıklarını takip etmek
  • Araştırmalarda ve aşı kontrollerinde kullanılmak üzere antikor taşımayan deney hayvanları (Fare, Kobay, Sığır vb.) üretmek ve/veya temin etmek
  • Üretim sonrası kontrol amacıyla; aşıları Büyük Baş hayvanlara uygulamak, aşılama öncesi ve aşılama sonrası hayvanların sağlık kontrollerini yapmak
  • Aşılanan hayvanlarda bağışıklık kontrollerinin yapılması için, enjeksiyonu izleyen 7., 14., 21. ve 28. günlerde kanlarını alarak kontrol bölümüne göndermek
  • Bağışıklık kontrolleri tamamlanan hayvanları kullanım amaçlarına uygun olarak ilgili birmler sevk etmek

''