Deputy Director


Özcan YILDIRIM

Tel: 0 312 3260090 / 115​

Adı Soyadı:Özcan YILDIRIM

Doğum Yeri ve Tarihi:Ardahan– 1973

Medeni Durumu: Evli ve 2 Çocuk

Mesleki Eğitimi:

 • 1988-1991       Isparta-Şarkikarakağaç Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
 • 1991-1994      Fırat Üniversitesi - Veteriner Fakültesi
 • 1994-1997      Kafkas Üniversitesi - Veteriner Fakültesi

  Yabancı Dil: 
 • İngilizce (A2 Lisansı - Orta)

Mesleki Özgeçmişi:

 • 1991-1992 Kars Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğü, Veteriner Sağlık Teknisyeni
 • 1992-1994 Öğrenim nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü donduruldu
 • 1994-1997 Kars İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni
 • 1997-1999 Kars İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim
 • 1999-2000 Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim
 • 2000-2010 Ardahan İli Hayvan Sağlığı Şube Müdürü
 • 2010-2012 Erzurum İli Hayvan Sağlığı Şube Müdürü
 • 2012-2013 (8 Ay-Tedvir) Kars İl Müdürü
 • 2013-2014 (4 Ay-Yürütme) Erzurum İl Müdürü
 • 2013 (08.03.2013- 16.01.2017) Erzurum İli İl Müdür Yardımcısı
 • 2017 27.01.2017 tarihinde Veteriner Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Tedvir)

  Yurtdışı:

  Almanya, Azerbaycan, S.Arabistan, Gürcistan, Bangkok, Endonezya, Singapur, Macaristan, Uruguay, Brezilya, Meksika, Hollanda, Fransa, Belçika, Katar, Avustralya gibi ülkelerde gezi, fuar ve resmi görev kapsamında çalışma ve deneyimleri olmuştur.

  Çalışmalar (konu uzmanlığı, saha çalışması, proje ve yayınlar):
 • İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanması
 • Ardahan İli Tarım Master Planı, 2002, 2004
 • TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tarım Master Planı TRA24, 2007
 • Sığırlarda Suni Tohumlama
 • Hayvan Refahı
 • Veteriner Epidemiyoloji
 • Çiftlik Hayvanlarında Elektronik Kimliklendirme
 • Organik Tarım
 • Veteriner Bilgi Sistemi
 • Veterinerlik Mevzuat Çalışmaları
 • Sığır Vebası, Bruselloz, Şap, Ruam, Kuduz, PPR, Anthrax, Kuş Gribi ve Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalıkları Aşılama, Kontrol ve Eradikasyon Projeleri
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemleri
 • 2010-Erzurum İlinde Suni Tohumlama Yöntemi ile Brusella Hastalığı Mücadele Projesi–Sağlık Bakanlığı Finans Desteği
 • 2011-Erzurum İlinde Zoonoz (hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara   bulaşan)Hastalıklarla Mücadele  Projesi–Sağlık Bakanlığı Finans Desteği
 • 2011-Erzurum İlinde Toplu Süt Sağım Tesisleri Projesi-Sağlık Bakanlığı Finans Desteği
 • 2012-Erzurum İlinde Aşılama ve Suni Tohumlama Yöntemi ile Brusella Hastalığı Mücadele Projesi–Sağlık Bakanlığı Finans Desteği
 • Erzurum Tarım Strateji Belgesi (2014-2017)
 • Erzurum Tarım Konseyi Raporu, 2016
 • "Erzurum'da Tarım" Dergisi- Aylık Yayın (2014-2016)​


YUKARI