T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ERA-NET ICRAD DESTEKLİ PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 7.4.2021

Enstitümüzün  Fransa (ANSES-Laboratory for Animal  Health),  İsveç (Swedish University of Agricultural Sciences), Almanya (Friedrich-Loeffler-Institut) ve Belçika (Sciensano- Service for Exotic  Viruses and Particular Diseases)  ile proje  ortağı  olduğu  ve  Türkiye  yürütücülüğünü  yaptığı  ERA-NET  ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) kapsamında desteklenmesine karar verilen  "Persiste  Şap  Enfeksiyonu'nun  Proteogenomik  Konak  Yanıtı  Üzerinden  Tanı  ve  Tedavi Olanaklarının Araştırılması (Şap Enfeksiyonu Persistensinin İşaretçileri)" konulu  proje 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı. Projenin başlangıç toplantısı 6 Nisan  2021 tarihinde proje ortaklarının katılımı ile online olarak yapıldı. Enstitümüzün proje lideri Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN tarafından temsil edildiği toplantıya projede görevli araştırmacılar Dr. Ünal PARLAK , Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL ve Sena İNEL TURGUT katıldı.

Proje, persiste enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak ve teşhisini iyileştirmek için persiste enfeksiyonları ortaya çıkaran mekanizmaları ve etkenleri belirleme amacı taşımaktadır. Proje, 1) Sığırlarda konak yanıtındaki değişiklikleri belirlemek, 2) Persiste enfeksiyonda değişen gen düzenlenişini değerlendirerek persiste enfeksiyonu belirleyecek aday ayıraçları ortaya koymak ve 3) persiste enfeksiyonun oluşumunu önlemek ya da enfeksiyonu sonlandırmak için kullanılabilecek yöntemleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

36 ay sürmesi planlanan projenin şap hastalığında taşıyıcılık konusundaki bilgi boşluğunu doldurarak, hastalıktan ari alanlarda çok sayıda hayvanın itlafının önlenmesinin yanında taşıyıcılığın tespiti, önlenmesi ve  tedavisine önemli katkı oluşturacağı düşünülmektedir.