T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 YILI HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 28.2.2019

2019 Yılı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı 18-22 Şubat 2019 tarihinde Antalya'da yapılmıştır. Toplantıya; Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile KKTC ve enstitü/istasyonlardan araştırmacılar katılmış ve projeler birlikte değerlendirilmiştir. Enstitü Müdür Vekili Dr. Nedret ÇELİK yeni teklif projelerin değerlendirildiği 19 Şubat 2019 tarihindeki 4 oturuma başkanlık etmiştir. Toplantıda Enstitü Müdürlüğümüzün  sonuçlanan 4 proje, devam eden 12 proje ve yeni  1 projenin sunumları yapılmıştır.