T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3 PERSONELİMİZ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ, RİSK HARİTALAMASI VE UZAYSAL ANALİZ EĞİTİMİNE KATILDI.

Yayın Tarihi : 26.4.2019

​ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Tehdit Azaltımı Ajansının (DTRA) yürütmekte olduğu Biyolojik Tehdit Azaltımı Programı (BTRP) kapsamında ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde 15-19 Nisan 2019 tarihlerinde “Coğrafi Bilgi Sistemleri, Risk Haritalaması ve Uzaysal Analiz" konulu eğitim düzenlendi. Eğitim ABD Connecticut Üniversitesi'nden Prof. Dr. Edan TULMAN, İngiltere Royal Veterinary College’den (RVC) Prof. Dr. Javier GUITIAN ve Dr. Imadidden MUSALLAM tarafından verildi. Eğitimde bulaşıcı hastalıklar verileri özelinde; QGIS, SatScan ve GeoDa programları kullanılarak harita oluşturma, verilerin harita üzerinde gösterilmesi, epidemiyolojik parametrelerin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi ve risk analizi konularında birebir uygulamalı çalışmalar yapıldı.