T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

21 İlin Epidemiyoloji Temsilcilerine "Mihrak Araştırması ve Klinik Surveylans" Eğitimi Verilmiştir.

Yayın Tarihi : 23.2.2017
​Bilindiği üzere, “Milli Tarım Projesi” kapsamında “Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığı Kontrol ve Eradikasyon Eylem Planı” çerçevesinde Trakya'dan sonra Ülkemizin batı bölgesi için de Şap hastalığı yönünden arilik çalışması başlatılmıştır.

Bölgenin arilik çalışmalarına hazırlık kapsamında, bölgede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan veteriner hekimlerin (epidemiyoloji il temsilcileri) Şap hastalığının kontrolü ve mücadelesinde teknik kapasitesini arttırmak amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletle Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nün "Şap Hastalığının Kontrolü için Avrupa Komisyonu (EUFMD) teknik desteği ile 4 ayrı "Mihrak Araştırması ve Klinik Surveylans" çalıştay dizisi planlanmıştır.

Çalıştayların ilk ikisi 7-10 Şubat 2017 ve 13-16 Şubat 2017 tarihleri arasında toplamda 21 ilden epidemiyoloji il temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaylarda hastalık çıkan bir köyde söz konusu köye hastalığın hangi yolla bulaştığının araştırılması ve izlenmesi, hastalık çıkan köyden hastalığın hangi yollarla yayılabileceğinin tespiti ve bu tespitler doğrultusunda önlemlerin belirlenmesi, bu belirlenen önlemlerin uygulanışının izlenmesi ve denetim yolları, hastalık çıkan köyde kısa sürede kontrolü sağlamak amacıyla izlenecek yollar, hastalıkta klinik muayene yöntemi, teşhis için numune alımı ve yöntemleri, biyogüvenlik tedbirleri ve uygulama metotları senaryolar üzerinde gruplar halinde çalışılmıştır.

Bu bilgilerin sahadaki uygulama aşamalarını pratik anlamda gerçekleştirmek amacıyla da gerçek bir Şap mihrakında saha çalışması yapılmıştır.

Çalıştaylarda teknik destek Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Çalışma Grup Sorumlusu Sezai CİBELİK, Burak DEVECİ, Yener ŞEKERCAN ve Anıl DEMELİ, FAO uzmanları Carsten POZSCH, Mark HOVARI, Paolo MOTTA ve Gunel ISMAYILOVA, Şap Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Abdülnaci BULUT ve AB Uzmanı Işıl Aytemiz DANYER tarafından verilmiştir.

İlk iki çalıştayın kapanış ve değerlendirme oturumu Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Veli GÜLYAZ’ın katılımı ile yapılmıştır.​