T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

''Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi'' 7-11 Kasım 2016 Tarihinde Çeşme'de Yapılmıştır.

Yayın Tarihi : 14.11.2016

Eğitimin amacı; Ege ve Akdeniz Bölgesi​​ İlleri'nin şap hastalığından ari hale getirilmesi ile ilgili olarak yeni hedeflerin ve sürecin, hastalıkla ilgili güncel durumun, biyogüvenlik ve  aşılamada dikkat edilmesi gereken  noktaların paylaşılmasıdır.

Eğitime Eskişehir, Manisa, Kütahya, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Uşak, Burdur ve Aydın İlleri'nin Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürleri ile birer veteriner hekimleri, İzmir İli'nden Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ile merkez ve diğer ilçelerde görevli veteriner hekimler ile çeşitli birlik ve kooperatiflerin yetkilileri ve temsilcileri  yoğun bir katılım sağlamıştır. Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ahmet İPEK, Dr. İbrahim HANCI ve Dr. Ayşegül KUDU eğitimci olarak katılmıştır.

Eğitimin açılışında konuşan Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Özhan Türkyılmaz, Bakanlığın Samsun'dan Adana'ya kadar olan 44 ilin şap hastalığından aşılı ari statü elde etmesiyle ilgili proje hakkında bilgi vermiş ve bu çalışmayla beraber hayvan hareketlerine kısıtlamaların getirileceğini belirtmiştir.  Oluşturulacak kontrol noktaları ile denetlemelerin arttırılacağını söyleyen Türkyılmaz,  hayvan refahı ile ilgili olarak da dinlendirme istasyonları tesis edileceğini ifade etmiştir.

Eğitimin sonunda şap hastalığı salgınında yapılması gereken uygulamalar ve alınması gereken önlemler konusunda bir uygulama gerçekleştirilmiş ve personelin şap hastalığına ilişkin farkındalığının yükseltilmesi  hedeflenmiştir.