T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Varroa ile Mücadelede” çalıştayı

Yayın Tarihi : 13.3.2020

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 71037622-325.01-E.3930800

sayılı yazısına istinaden  "Varroa ile Mücadelede" izlenilecek yol haritasını belirlemek ve

yapılacak olan iş ve istemleri tespit etmek amacıyla 20.02.2020 tarihinde Samsun Veteriner

Kontrol Enstitü Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya

Enstitümüz sorumluluk alanına giren 9 ilin ( Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas,

Tokat, Trabzon) Tarım ve Orman il Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri

ve Ari Yetiştiricileri Birlik başkanlar ile görevli personel; Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü

Müdürü ve görevli personeli, OMU Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri, OMU Ziraat Fakültesi

Öğretim Üyeleri, Samsun- Sinop Veteriner Hekimler Oda Başkanı ve konu ile ilgili

bakanlığımızın personelleri katılmıştır.