T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 TAGEM PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Yayın Tarihi : 27.2.2019

Kurumumuz Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen TAGEM Proje Değerlendirme Toplantısına Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları grubunda 7 adet yeni teklif, 1 adet sonuçlanan ve 6 adet devam eden olmak üzere toplam 14 proje ile katılım sağlamıştır.

Yeni Teklif Projeler

1- Peste des Petits Ruminants (PPRV) Virusunun Aşı ve Saha Suşunu Ayırt Etmeye Yönelik Probe-Based Fluorescence Melting Curve Analysis (Fmca) Prensibi ile Çalışan RT-qPCR Metodu Geliştirme, Dr. Ahmet SAİT

2- Marmara Bölgesi Ruminant Abortlarında Coxiella burnetii'nin Real-Time PCR ile Teşhisi ve MLVA ile Moleküler Karakterizasyonu, Orbay SAY, Doktora tez projesi

3- Brucella melitensis Suşlarının Genetik Profillerinin MLVA (Multilokus Değişken Sayıda Ardışık Tekrar Analizi), MLST (Multilokus Dizi Tiplendirme)Yöntemleriyle eğerlendirilmesi, Kadir AKAR, Doktora tez projesi

4- Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık Fötuslarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum'un Moleküler,Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Etkenin Moleküler Karakterizasyonu, Mesut ŞENEL, Doktora tez projesi

5. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Mycoplasma iowae Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması,  Ş.Hande ERPEK, Doktora tez projesi

6- Varroazis Mücadelesi İçin Alternatif Kontrollü Akarisit Salım Formülasyonu Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Onur DEMİR, Doktora tez projesi

7- Veteriner sağaltımda yaygın olarak kullanılan ivermektin, enrofloksasin ve fluniksin meglumin preparatlarının safsızlıklarının tayini ve olası genotoksik sitotoksik potansiyellerinin in vitro olarak araştırılması, Mustafa KESMEN, Doktora tez projesi

Sonuçlanan Projeler

MDBK Hücre Kültüründe Üretilen Koyun Keçi Çiçek Aşı Virusunun Sığırlarda
Lumpy Skin Disease (LSD)'e Karşı Bağışıklık Çalışması, Dr. Serdar UZAR,  Doktora tez projesi

Devam Eden Projeler

1-Salmonella abortus ovis ve Campylobacter sp Kaynaklı Koyun Atıkları ile E.coli ve
Cl.perfiringens Tip C ve D'den Kaynaklanan Kuzu Ölümleri için Kombine Aşı Geliştirme Çalışması, Dr. Ayşe ATEŞOĞLU

2-Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda,Farklı Proses Parametreleri Kullanarak Liyofilizasyon Verimi ve Stabilitesinin Araştırılması, Dr. Mustafa Sencer
KARAGÜL

3-Brucella abortus Etkenlerinin Teşhisinde Loop Mediated Isothermal Amplification
(LAMP) ve Klasik PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Dr. Gülseren YILDIZ
ÖZ

4- Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD Hastalığına Karşı Oluşan
Antikor Titre Profilinin ELİSA ve Virus Nötralizasyon Testi ile Araştırılması, Ayşe PARMAKSIZ, Doktora tez projesi

5- İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem Buzağı Ölümlerine Karşı Kombine Aşı Geliştirilmesi, Dr. Esra SATIR

6- Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virüs Aşı Suşunun Sığırların LSD Hastalığına Karşı
Kullanılması ve Bağışıklığın Araştırılması, Dr. Fahriye SARAÇ