T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Yayın Tarihi : 9.2.2016

Enstitümüz Personeli ile İlimizde Bulunan Bakanlığımıza Bağlı Kurumların Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Müdürlüğümüz çalışanları ile ilimizde bulunan Bakanlığımıza bağlı Kurum yöneticilerine yönelik olarak "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından İş Güvenliği Uzmanları Olgun Haydar POLAT ve Yasin YILMAZ tarafından verilen eğitim 9-11 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlarımız; iş kazası, meslek hastalıkları, güvenlik kültürü, çalışma mevzuatı, çalışanların hak ve sorumlulukları, biyolojik-fiziksel-kimyasal risk etmenlerinin yanı sıra özellikle ofis çalışanlarını ilgilendiren psikososyal risk etmenleri ve ergonomi konularında bilgilendirilmiştir.

Bakanlığımızın İlimizde bulunan Kurumlarının İdarecilerini buluşturan yönetici eğitiminde ise İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ilişkin bilgilendirme yapılmış ve sertifikalar Enstitümüz Müdürü Dr. Fahriye SARAÇ tarafından takdim edilmiştir.