T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüzde Sığır Leukosis Enfeksiyonunun Kontrolü, Eradikasyonu ve Ekonomik Açıdan Önemi Adlı Makale Sunumu Yapıldı

Yayın Tarihi : 22.4.2015

Enstitümüzde her ay Teşhis, Üretim ve Farmakoloji Bölümlerinde ayrı ayrı düzenlenmekte olan "Makale Günleri" kapsamında, 16 .04.2015 tarihinde, Viral teşhis laboratuvarından Dr. Özlem BAĞCI, "Sığır Leukosis enfeksiyonunun kontrolü, eradikasyonu ve ekonomik açıdan önemi" isimli makalenin sunumunu yapmıştır.