T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2018 YILI PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yayın Tarihi : 8.3.2018

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2018 YILI PROJELERİ DĞERLENDİRİLDİ

 

Enstitü Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak yürütülen ve Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce (TAGEM) desteklenen projelerimiz, ilgili kurulda değerlendirildi.

 

Yürütücü Adı:Proje Adı:
Dr. A. Burak GÜNGÖRIsıya Dirençli Koyun Keçi Vebası (PPR) Aşısı Üretimi
Dr. Elvin ÇALIŞKANAttenüe BT-9 ve BT-16 Suşları ile Köken Aldıkları Saha Suşlarına Ait Segment 2 Dizinlerinin Elde Edilmesi ve Karşılaştırılması
Dr. Özden KABAKLIAşı Bankası için PPR ve Mavidil Virus Kültür Koleksiyonlarının Oluşturulması, Aşı Bankası Olarak Saklama Koşullarının Araştırılması
Dr. Özden KABAKLIBazı Yeşil Yapraklı Sebzeler ve Su Ürünlerinde Norovirus ve Rotavirus Varlığının Araştırılması
Dr. Yeliz YIKILMAZSığır Eti ve Bazı Organlarında Beta Agonist Kalıntılarının Belirlenmesi
Dr.Şirin ÇİZMECİTürkiye'de Vektör Kaynaklı Önemli Viral Hayvan Hastalıklarının (Mavi dil-BT, Epizootik Hemorojik Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve AKABANE) Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulması*
Azime MercanZehirlenmelere Neden Olan Pestisitlerin Karaciğer ve Mide İçeriğinde Tespiti için Metot Geliştirilmesi ve Metodun Geçerli Kılınması
Dr. Asiye DAKMANGüvercinlerden İzole Edilen Varyant Avian Paramyxo Virus Tip 1 (PPMV-1) Viruslarının Moleküler Epidemiyolojik Araştırması
Dr. Selçuk PEKKAYAMerinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun Farklı Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum Düzeyleri ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Dr. Derya KARATAŞ YENİAnkara İlinde Koyunlarda ve Sularda Tularemi Enfeksiyonun Araştırılması
Dr. Funda KALINBACAKBiyoreaktörde Anthrax Aşısı Üretimi
Neslihan AKBULUT TOSUNKoyunların Listerial Ensefalitisinde Hücresel Bağışıklık Yanıt İle Hmgb1 (High Mobility Group Box 1) Protein İlişkisinin Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)
Bahadır KILINÇAkkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır Toksikasyonunun Morfolojik, Histopatolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
Dr. Nil ÜNALTürkiye'de Bulunan Yarasa Türlerinde Zoonotik Virusların Araştırılması, Karakterizasyonu Ve İzolasyonu
Seda EKİCİSafkan Arap Yarış Atlarında Tükürükte Yarış Öncesi ve Sonrası Lipid Metabolizmasını Etkileyen Bazı mikroRNA'ların Gen Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi ve bu miRNA'lar ile ilişkili MSTN ve PDK4 Genlerine ait Polimorfizmlerin  Araştırılması.
Ufuk EROLKızıl Tilki (Vulpes vulpes) İntestinal Sistem Helmintleri ve Taeniid Tip Cestodların Moleküler Karakterizasyonu, Ruminantlarda Hastalık Oluşturan Taenia Ailesindeki Cestodların Tilkilerdeki Yaygınlığının Belirlenmesi
Dr. Ufuk ÜLKERKörfare Sitotiplerinde Mitokondriyal Genom Varyasyonlarının Araştırılması
Dr. Yavuz ULUSOYTüberkülin Pozitif ve Negatif Siğirlarda Toll Benzeri Hücrelerin Varliği
Yusuf Ziya KAPLANPeynir ve Tavuk Etlerinde Gıda Kaynaklı Bazı Bakteriyel Patojenlerin Tespiti ile Bu Bakteriyel Patojenlerin Antimikrobiyel Direnç Durumlarının Belirlenmesi
Züleyha ERGÜNFarelerde DNA aşısı ile oluşturulan Mavidil serotip 4'e spesifik bağışıklık yanıta ilişkili miRNA profilinin belirlenmesi