T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Balkan Ülkelerinde Sokak Köpeği Popülasyonunun Kontrolü Kampanyası

Yayın Tarihi : 31.5.2016

​​

alkan Ülkelerinde Sokak Köpeği Popülasyonunun Kontrolü konulu OIE 1. Bölgesel Çalıştayı 17-19 Haziran 2014 tarihinde Bükreş  / ROMANYA’da yapılmıştır. Çalıştayda, Balkan Ülkelerinde (11 Balkan Ülkesi)  Sokak Köpeği Popülasyonunun  Kontrolü konusunda, ülkelerin farklı deneyimleri paylaşılmış ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde konu tartışılmıştır. 

OIE’ nin Avrupa’ da Hayvan Refahı ile ilgili OIE Platformu oluşturulması fikri ilk kez Mart 2012’de UKRAYNA / Kiev’de yapılan Hayvan Refahı konusunda Ulusal Kontakt Noktası Sorumlularının katıldığı OIE Bölgesel Seminerde oluşturulmuştur. 2013 yılında yapılan 81. OIE Genel Kurul Toplantısında da OIE Platformu ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Daha sonra Aralık 2013’te Paris’te yapılan 1. Yürütme Grup Toplantısı ile Platformun resmi açılışı yapılmış ve 2014 – 2016 yıllarını kapsayan 3 yıllık hareket planı tartışılmış ve planın validasyonu ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Hayvan Refahı OIE Platformu, Avrupa’ya yönelik 3 yıllık bir süre için oluşturulan hareket planını uygulamaya koyması ile ilgili olarak OIE, özel bir tanıtım çalışması başlatmıştır.

Yine bu amaçla ilgili olarak , Ulusal Hayvan Refahı Temas Noktası üyeleri ile  yapılan toplantılar da da bu konu  gündeme alınmış ve “Sorumlu Köpek Sahipliliğine” yönelik farkındalık oluşturacak materyallerin hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri  tüm Balkan Ülkelerinde eş zamanlı olarak 13.Mayıs.2016 tarihinde yapılması planlanmıştır.

OIE tarafından hazırlanan materyaller her ülkenin kendi dilinde hazırlanmak suretiyle ülkelerin kontrol ve beğenilerine sunulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan materyaller; Radyo Kapsülü (Kampanya tanıtım materyali), Liflet, 3 ayrı boyutta hazırlanmış Posterler, Stiker, Soru Cevap Anket Formu, Çocuklar için hazırlanmış Oyun Kitabı, Öğretmenlerin sunularında kullanacağı sunu( PPT) ve Basın Açıklama Materyalidir.